11.1.2023 Nezařazené 0


Vstoupila do VaÅ¡eho života vlhkost zdiva? Nenechejte se jí stresovat. Nenechejte ji působit na VaÅ¡e zdraví. Nenechejte ji niÄit hodnotu Vaší nemovitosti. Vyberte si způsob sanace zdiva, který skuteÄnÄ› perspektivnÄ› funguje. Na základÄ› prestižních vÄ›deckých poznatků se vyvinula metoda elektrofyzikálního vysouÅ¡ení zdiva. Tu lze aplikovat na kámen, cihlu i beton. Ověřená profesionální sanaÄní spoleÄnost Vám za sympatických cenových podmínek nabízí speciální přístrojový systém, který nevyžaduje mechanické stavební práce. Jedná se o bezkontaktní postup, který probíhá mnohem rychleji než mechanické vysuÅ¡ování.

Naše přístroje jednoduše ovládnete

AÄ se Vám to může zdát nepÅ™edstavitelné, v boji s vlhkostí můžete zvítÄ›zit snadno a rychle. UvolnÄ›te prostor pro profesionální sanaÄní práce, které mohou být zajiÅ¡tÄ›ny bez stavebního zásahu do vlhkého zdiva. Dokonalou terapii sanace zdiva na principu elektrické osmózy nabízí tým osvÄ›dÄené firmy s výhradním zastoupením moderních sanaÄních přístrojů na Äeském trhu. DopÅ™ejte si pro udržení optimálnÄ› suchého prostÅ™edí atraktivní sanaÄní servis.