5.5.2023 Business 0

Všichni známe někoho, kdo podniká či se o to snaží. Svět podnikání a byznysu je tvrdý a všechno to začíná u společnosti, tedy hlavně jejího typu. Založit společnost není, i přes značné ulehčení posledními reformami, úplný med a občas je třeba i pár informací navíc. Celý proces rozebírat nebudeme, to bychom tu mohli napsat pár stránek – budeme se raději soustředit na jednotlivé typy a co si vlastně pod jednotlivými typy představit.
 analytička

Společnost s ručeným omezeným (s.r.o.)

Naprosto drtivé množství veškerých společností je právě s.r.o. Jsou všude a jsou nejvýhodnější pro své zakladatele. Mají nejjednodušší rámec a nejmenší požadavky na založení, tedy zakladatelské právní jednání. Každá společnost musí mít nějaký kapitál, počáteční vklad. Dříve byla výše vkladu ukazatelem důvěryhodnosti, dnes už to není tak úplně pravda. Díky novele z 1.1.2014 lze začít tento typ společnosti s 1 korunou základního kapitálu. Samozřejmě, kapitál se tam nějak dostat musí, proto stejně většina zvolí alespoň 50 000 či 100 000. Kromě toho, že všichni společníci (je-li jich více) musí vložit svůj podíl do určitého data a s podmínkou, že je třeba, aby každý ze společníků na začátku vložil minimálně 30 % svého vkladu.
 
Proč vlastně SRO? = Neručíte věřitelům svým majetkem, pouze majetkem společnosti – tedy, pokud splatíte veškerý vklad, ke kterému jste se zavázali, jinak ručíte do výše nezaplaceného vkladu. A jinak zákonná úprava nechává skoro vše na vás.
 start na mobilu

Akciová společnost (a.s.)

Na rozdíl od předchozí, akciová společnost již vyžaduje začáteční vklad 2 milióny korun. Bez toho vlak nepojede. Dále se také tento základní kapitál člení na akcie, nikoliv podíly. Společnost ručí celým svým majetkem a akcionáři určitě svým osobním majetkem neručí. Je zde však povinný rezervní fond s doplňováním a co se týče orgánů společnosti, je to tady trošku složitější, než u SRO.
 

Komanditní společnost (k.s.)

Společnost snad nejméně využívaná, neboť je zde komandista, který ručí majetkem ve výši nesplaceného vkladu a komplementář, který ručí svým majetkem celým. Je tu proto velké riziko, že pokud se věřitelé budou chtít na něčem zhojit, vždycky to někdo odnese.
Základní kapitál je minimálně 5 000 korun a zisk se dělí 50/50 mezi komanditáři a společností.
 
 
 
Co je důležité zmínit na konec?
Ať si zvolíte jakoukoliv, určitě je dobré si to všechno právně pojistit a hlavně – uzavírejte společenské smlouvy s lidmi, kterým věříte, ale o kterých se také ví, že to nejsou žádní raubíři. A dodatek – majetek společnosti není společníků, ale právnické osoby, tedy společnosti, tak bacha na to! Ať si za chvilku nezakládáte leda tak prostěradlo do vězeňské postele.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup